Koncert v Kytlicích

Z důvodu mimořádné situace byl koncert zrušen. Doufáme,že se nám podaří najít náhradní termín.